Bodové odvodnění

V oblastech, kde v důsledku strukturálních podmínek nebo terénních závislostí je nutné použít bodové odvodnění nabízí ACO řešení, v podobě dvorních nebo uličních vpustí. Díky různorodým materiálům, kapacitě průtočnosti či únosnosti, nabízí ACO odpovídající výrobek pro každé použití.

V oblastech, kde v důsledku strukturálních podmínek nebo terénních závislostí je nutné použít bodové odvodnění nabízí ACO řešení, v podobě dvorních nebo uličních vpustí. Díky různorodým materiálům, kapacitě průtočnosti či únosnosti, nabízí ACO odpovídající výrobek pro každé použití.

Rychlý kontakt